Σάββατο 01/07/2023 - Πανηγυρική Εκκίνηση

Κυριακή 2/07/2023 - Αγώνας