Μετά από άδεια-έγκριση της ΕΠΑ / ΟΜΑΕ οι αναγνωρίσεις θα λήξουν το ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6 και ώρα 11:00 αντί της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Δύση του ηλίου (Δ.Π.)

ΟΠΑΣΤΕ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ (2) (1) (1)

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

time-out

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ