Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας μετέχουν οι :

Πρόεδρος

Μανώλης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος Α'

Κυρίτσης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Β'

Κυροδήμος Φώτης

Γενική Γραμματέας

Στεφανή Γεωργία

Ταμίας

Ανδρικοπούλου Ιωάννα

Μέλος/ Έφορος Αγωνιστικού

Τσιλίκας Απόστολος

Έφορος Υλικού

Ευαγγελόπουλος Σπυρίδων