Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγωνιστικής Λέσχης Λαμίας μετέχουν οι :

Μανώλης Νικόλάος  –  Πρόεδρος
Κυρίτσης Γεώργιος  –  Αντιπρόεδρος Ά
Κυροδήμος Φώτης  – Αντιπρόεδρος ΄Β
Στεφανή Γεωργία  –  Γενικός Γραμματέας
Ανδρικοπούλου Ιωάννα  – Ταμίας
Τσιλίκας Απόστολος –  Μέλος/Έφορος  Αγωνιστικού (Αυτοκινήτου-Μοτοσυκλέτας-Κάρτ)
Ευαγγελόπουλος Σπυρίδων  –  Έφορος Υλικού.