Ραλλυ Φθιωτιδος 2023

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

Πρωτάθλημα Ασφάλτου

Tο ασφάλτινο Ράλλυ Φθιώτιδας διεξάγεται το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Πρωτάθλημα Χώματος

Το χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδας διεξάγεται το Κυριακή 2 Ιουλίου 2023