You are currently viewing Στοιχεία Στελεχών

Στοιχεία Στελεχών

 • Post author:
 • Reading time:2 mins read

Σας ενημερώνουμε  ότι το  σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ), περιλαμβάνει πλέον και τα στελέχη όλων των Σωματείων μας, και έχει προστεθεί επιπλέον η δυνατότητα κάποιου στελέχους να μπορεί να αλλάζει σωματείο κάνοντας χρήση μόνο του ΣΔΔΑ.

Πρέπει όμως να τηρηθούν τα κατωτέρω

Α. Για όσα από τα στελέχη:

 • έχουν καταβάλει στο παρελθόν το ποσό των 30€ για εγγραφή στο μητρώο στελεχών.
 • έχουν χρησιμοποιήσει το ΣΔΔΑ για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους όπως τους ζητήθηκε, από τον Σεπτέμβριο του 2015, και
 • το σωματείο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δήλωσαν επιλέγοντας το πλήκτρο καταχώρηση στην καρτέλα του κάθε στελέχους

  Θα τους αποσταλεί στο σωματείο τους το Δελτίο Ταυτότητας Στελέχους ούτως ώστε να του το προωθήσουν.

  Β. Για όσα από τα στελέχη, δεν έχουν καταβάλει στο παρελθόν το ποσό των 30€ για εγγραφή στο μητρώο στελεχών αλλά:

  – έχουν χρησιμοποιήσει όμως το ΣΔΔΑ για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους όπως τους ζητήθηκε, σε προηγούμενο e-mail που έχει σταλεί τον Σεπτέμβριο του 2015, και

  – το σωματείο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δήλωσαν,

  – επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη του ΣΔΔΑ το πλήκτρο «Έκδοση Ταυτότητας Στελέχους» μπορούν να καταβάλουν το παράβολο των 30€, για εγγραφή στο μητρώο στελεχών και

  H Ταυτότητα στελέχους θα τους αποσταλεί στο σωματείο τους.

  Γ. Όσα από τα στελέχη σας είχαν στο παρελθόν Ταυτότητα της ΕΛΠΑ και επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο στελεχών της ΟΜΑΕ, θα πρέπει να ψηφιοποιήσουν (σκανάρουν) την Ταυτότητα της ΕΛΠΑ και να την αποστείλουν  ως συνημμένο, στο e-mail:stelexi@omae-epa.gr <mailto:stelexi@omae-epa.gr> , μαζί με τα παρακάτω στοιχεία:

  –          ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ

  –          το ΣΩΜΑΤΕΙΟ στο οποίο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

  –          Την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ τους. (ημέρα/μήνας/έτος)

  Δ. Όσα από τα στελέχη επιθυμούν να αλλάξουν σωματείο στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μπορούν να το κάνουν, αφού μπουν στην καρτέλα τους, επιλέγοντας το πλήκτρο:

  «Αίτηση Αλλαγής Σωματείου»

  Με την επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το σωματείο στο οποίο επιθυμείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο εξής. Επιλέγετε το σωματείο και στη συνέχεια πιέζετε  το πλήκτρο «Καταχώρηση». Από τη στιγμή που θα πατηθεί το πλήκτρο «Καταχώρηση» η απόφαση σας δεν είναι αναστρέψιμη.
  Στη συνέχεια στο επάνω μέρος της καρτέλας του στελέχους, εμφανίζεται η επιθυμία που δήλωσε και τα δύο σωματεία: Αυτό από το οποίο φεύγει και εκείνο στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί.
  Για να ολοκληρωθεί η ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, θα πρέπει τα σωματεία να μπουν στον κατάλογο των στελεχών τους, εκεί θα βρουν το στέλεχος που έκανε τη σχετική κίνηση και να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη συγκεκριμένη αλλαγή.

  Η Δυνατότητα αυτή θα είναι ανοικτή για όλα τα στελέχη μέχρι 31-3-2016. Για όσα στελέχη δεν θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα επανέλθουν στο αρχικό τους σωματείο.

  Μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και εφόσον είχαν ακολουθήσει την διαδικασία που έχει περιγραφεί και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ευδοκίμησε, θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό έγγραφο αίτημα στην ΟΜΑΕ, μέχρι 15-4-2016, ώστε αφού εξετασθούν τα αιτήματα αυτά, και να ολοκληρωθούν ή να απορριφθούν.

  Ε. Όσα από τα στελέχη σας δεν έχουν κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων τους, παρακαλούμε να τους ενημερώσετε για τα παρακάτω.

  1. Να μπουν στο ΣΔΔΑ και να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους. Η είσοδος του κάθε στελέχους στην καρτέλα του γίνεται χρησιμοποιώντας από την ομάδα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», επιλέγοντας το «Είσοδος Στελέχους». Στη συνέχεια ζητείται να δοθεί:

  UserName:   (Είναι το επώνυμο του κάθε στελέχους.) Πρέπει να γραφεί με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.

  Password: (Είναι η ημερομηνία γέννησης του καθενός στη μορφή ‘ηη/μμ/εεεε’)  Δεδομένου ότι δεν υπήρχε η ακριβής ημερομηνία γέννησης για τον καθένα στο τηρούμενο από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ αρχείο, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σας με αυτή την ημερομηνία τότε δοκιμάστε να δώσετε ως Password: την 01/01 του έτους που γεννηθήκατε. Δηλαδή 01/01/εεεε Αν και αυτό δεν είναι εφικτό δοκιμάστε να δώστε ως Password: 01/01/1900. Αν οι παραπάνω τρεις δυνατότητες αποτύχουν επικοινωνήστε με τον κ. Αμαξόπουλο στην ΟΜΑΕ.

  2. Με την είσοδο στην προσωπική καρτέλα φροντίστε να γράψετε τη σωστή ημερομηνία γέννησής σας ώστε αφού κάνετε καταχώρηση των στοιχείων σας στη συνέχεια να χρησιμοποιείται αυτή ως Password. Επισημαίνεται ότι μόλις το ΣΔΔΑ λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη θα δοθεί η δυνατότητα να ορίσετε ως Password οτιδήποτε επιλέξετε.

  3.  Πέρα των στοιχείων που θα καταχωρήσετε στην καρτέλα σας είναι αναγκαίο να στείλετε μία φωτογραφία σας, για την έκδοση ταυτότητας στελέχους, και αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Η φωτογραφία και η ταυτότητα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν με ανάλυση 150dpi (σκανάρισμα) και να καταχωρηθούν στο ΣΔΔΑ.

  ΣΤ. Από το 2017 κάθε στέλεχος που επιθυμεί να διατηρηθεί η διαδικασία ασφάλισης για Νομική Προστασία λόγω της εμπλοκής του στους αγώνες, θα πρέπει να καταβάλει, με πληρωμή μέσω του ΣΔΔΑ, σε ετήσια βάση ένα ποσό ώστε να του εκδίδεται σε ετήσια πλέον βάση και η ταυτότητα στελέχους.

  Είμαστε σίγουροι ότι η άμεση τακτοποίηση για πρώτη φορά στα χρονικά του motorsport στην Ελλάδα, μέσω σύγχρονων μεθόδων, θα βοηθήσει τα Σωματεία μας στην αρτιότερη αξιοποίηση του ικανότατου έμψυχου δυναμικού του χώρου μας.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή βοήθεια που πιθανόν να χρειαστείτε.

  Παρακαλούμε πολύ τα ερωτήματά σας να προωθούνται στο mail: stelexi@omae-epa.gr <mailto:stelexi@omae-epa.gr>

  Με εκτίμηση,

  Νίκος Παπασταθόπουλος

  Διευθυντής ΕΠΑ-ΟΜΑΕ