Ράλλυ Φθιωτιδος 2018, Προσβασεις Άσφαλτος

ΑΣΦΑΛΤΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ