Αντίο φίλε Τάσο

Μετά την 3η Ε.Δ.

Μετά την 2η Ε.Δ.