Δελτιο Τύπου 02- 19η ΑΜ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19η ΑΜ

Δελτιο Τύπου 01- 19η ΑΜ

Δελτίο Τύπου Νο 5

Δελτίο Τύπου Νο 4

Πίνακας Συμμετοχών

Σεμινάρια κριτών

Σεμινάριο αγώνων Regularity